Kompendium wiedzy

Sprawdzanie zawartości przesyłki i towary zakazane

redakcja Kurier Info
maj 30 2017

czego nie przewieziesz kurierem

Bardzo dużo mitów narosło wokół prawa odbiorcy do sprawdzenia przesyłki przy kurierze. Winny temu jest przede wszystkim rynek detaliczny, ponieważ sprzedawcy informują kupujących, że klient przed odebraniem paczki od nich może sprawdzić zawartość przesyłki. Chodzi oczywiście o to, by kupujący mógł się upewnić, że wszystko jest w porządku i by go to uspokoiło. W rzeczywistości kurier nie pozwoli adresatowi przesyłki na żadne ingerencje w jej zawartość i opakowanie do momentu, kiedy odbiorca nie pokwituje odebrania nieuszkodzonej z zewnątrz przesyłki.

Pokwitowanie oznacza, że odbiorca otrzymał przesyłkę bez śladów jakichkolwiek uszkodzeń i kurier wykonał swoją pracę prawidłowo. Zawartość przesyłki to zupełnie inna kwestia i w tym momencie, czyli po pokwitowaniu, możliwe jest sprawdzenie jej zawartości w obecności kuriera. Jeśli coś się nie będzie zgadzało, możliwe jest spisanie protokołu szkody. Ma on zastosowanie w sytuacjach, kiedy przesyłka jest uszkodzona lub kiedy jest w jakiś sposób niezgodna z oczekiwaniami. Dostawca nie ma prawa sprawdzania przesyłki w żadnym innym reżimie. Nie przewiduje tego prawo przewozowe, ani tym bardzie regulaminy firm kurierskich. Jeśli kurier będzie postępował w inny sposób, niż opisany powyżej, będzie działał na własną odpowiedzialność, ponieważ jeśli klient nie odbierze przesyłki, nadawca będzie oczekiwał jej zwrotu w idealnym stanie. Żaden kurier nigdy nie będzie brał na siebie osobiście takiej odpowiedzialności.

Adresat przesyłki musi być przygotowany na to, że do ręki dostanie ją tylko pod warunkiem podpisania oświadczenia, że wszystko jest w porządku, czyli po prostu po pokwitowaniu odbioru przesyłki. Adresat może oczywiście obejrzeć samo opakowanie i stwierdzić, czy nie ma tam przypadkiem śladów uszkodzenia. Wszelkie próby dyskusji na ten temat z kurierem będą zupełnie bezcelowe i bezowocne.

Czego nie wolno przewozić?

Nie wszystkie towary mogą być przewożone przez przewoźników. Istnieje długa lista rzeczy, których przewoźnik nie może wziąć ze względu na istniejące przepisy prawa. Kurierzy mają też swoje regulaminy, na podstawie których odmówią usługi. Najczęściej przewoźnicy są proszeni o przewożenie żywych zwierząt i roślin. Nie mogą tego zrobić. Dotyczy to nawet zwłok zwierząt. Kurier nie może wziąć też między innymi amunicji, broni i innych rzeczy mogących mieć charakter niebezpieczny. Nie może przewozić substancji psychotropowych, szczątków ludzkich czy rzeczy, których opakowanie w jakikolwiek sposób narusza prawo.

Udostępnij