Kompendium wiedzy

Jak nalicza się opłaty za paczkę?

redakcja Kurier Info
cze 13 2017

opłaty za paczkę kurierską

Gdy zastanawiamy się nad tym, ile wyniesie nas nadanie paczki na teren Polski lub poza jego granicę, możemy korzystać z licznych tabel i wykresów ułatwiających nam uzyskanie odpowiedzi na tak postawione pytanie. Problem pojawia się zatem przede wszystkim wówczas, gdy usiłujemy zorientować się, do jakiej grupy należy konkretna przesyłka. Warto zatem zapoznać się z najczęściej stosowanym nazewnictwem zwłaszcza, że posługuje się nim zdecydowana większość firm kurierskich. Paczka standardowa jest zwykle kopertą, w której można umieszczać nie tylko dokumenty, ale również niewielkie przedmioty.

Ma regularne kształty i jest zapakowana w kartonowe pudełko zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami z wykorzystaniem taśmy samoprzylepnej. Te samo miano stosuje się w odniesieniu do palety z podstawą wynoszącą 120 na 80 centymetrów pod warunkiem, że towar nie wystaje poza jej obszar i jest zabezpieczony nie tylko samą taśmą samoprzylepną, ale również folią stretch. Paczka standardowa powinna też spełniać warunki związane z jej wymiarami określone przez konkretnego przewoźnika. Te zwykle są dostępne w regulaminach, które stara się przygotować każdy przewoźnik.

Paczka niestandardowa jest też często określana mianem niesortowalnej. Jej rozmiary i waga przekraczają te, które są typowe dla paczki standardowej, bywa zaś i tak, że jej kształt jest nieregularny lub owalny, co stanowi pewne obciążenie podczas transportu. Firmy kurierskie mają zwykle charakterystyczne dla siebie sposoby postępowania z takimi paczkami, mogą być więc one zapakowane w folię stretch lub w inny dodatkowy sposób zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem. Przesyłka tego typu wymaga specjalnego traktowania tak na etapie obsługi odbioru i sortowania, jak i podczas doręczania. Inne terminy, które mogą być dla nas niejasne dotyczą samej wagi przygotowanej przez nas przesyłki, jeśli więc dostawca mówi o wadze rzeczywistej, zwykle ma na myśli tą, która jest przedstawiana w kilogramach i podawana na liście przewozowym.

Wagę rzeczywistą uzyskuje się sumując wagę towaru oraz opakowania wykorzystanego do jego wysłania. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się wówczas, gdy mówimy o wadze gabarytowej, ta jest bowiem iloczynem wszystkich wymiarów charakterystycznych dla paczki, które są podzielone przez wskaźnik podany przez przewoźnika. Wagę taką podaje się w oparciu o wzór, który zawsze, podobnie jak definicja przesyłki, znajduje się w regulaminie. Wynik obliczeń jest podawany w kilogramach. Może się przy tym okazać, że waga ta jest większa od wagi rzeczywistej. W takim przypadku to ona jest tą, na podstawie której nalicza się cenę za usługę. Jeszcze inną wagą jest tak zwana waga objętościowa. W tym przypadku mamy do czynienia z iloczynem wszystkich wymiarów podanych w metrach, wynika obliczeń musi być podany przez nas w metrach sześciennych. Jednym z terminów stosowanych przez firmy kurierskie jest też dopłata paliwowa. W tym przypadku mamy do czynienia z dodatkową opłatą, która zabezpiecza dostawcę przed ewentualnymi gwałtownymi zmianami cen paliw.

Udostępnij